در حال بارگذاری
Loading...

افزونه مراکز هزینه محک

462
به کمک این افزونه می توان از هزینه ها و درآمدهای دو یا چند پروژه، به تفکیک با خبر شد، همچنین میزان سود دهی و یا ضرردهی آن بخش از کسب و کار برایتان مشخص خواهد شد.
دیدگاه‌ها