در حال بارگذاری
Loading...
قصه شهر (21 ویدیو)
21 / 7
تجربه های معاصر سازی شهری

تجربه های معاصر سازی شهری

132
{قصه شهر هفتم}-بررسی تطبیقی طرحح ها و اقدمات اجرایی در سه شهر مدینه النبی،مشهد و حلب-11 مرداد 95 https://telegram.me/ghesseh_shahr
دیدگاه‌ها