در حال بارگذاری
Loading...

سریعترین روخوانی موزیک در 20 ثانیه

14
From the time capsule: John Moschitta, Jr., the world's fastest talking man sings Michael Jackson's BAD in 20 seconds (1987). Reporter - Marcus Jones
دیدگاه‌ها