در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه با فعالین دانشجویی سابق دانشگاه آزاد تهران جنوب

383
گزیده ای از مصاحبه انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تهران جنوب با فعالین دانشجویی سابق این دانشگاه (میلاد فدایی، ساعده سیما و مهدی جعفری) / تهیه شده توسط انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
دیدگاه‌ها