در حال بارگذاری
Loading...

روایت رنجهای خانواده ای که از موصل فرار کردند

640
جان محمود، همسر و چهار فرزندش در اردوگاه پناهجویان در امان است. آنها دو سال را در موصل ِتحت کنترل داعش زندگی کرده اند. شش ماه است که از این شهر خارج شده اند. اما یادآوری اتفاقاتی که این خانواده از سر گذرانده اند، همواره اشک به چشمان محمود می آورد.
دیدگاه‌ها