در حال بارگذاری
Loading...

بهترین وحدت

146
وحدت حوزه و دانشگاه یعنی حرکت پا به پا علم و دین. نماهنگی زیبا در رابطه با اثرات مبارک وحدت حوزه و دانشگاه از لسان بزرگان.
دیدگاه‌ها