در حال بارگذاری
Loading...

12 پشت شانه با دمبل خوابیده

871
lying rear deltoid with dumble پشت شانه با دمبل خوابیده نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com/index.php/videos/shoul
دیدگاه‌ها