در حال بارگذاری
Loading...

گفت وگو با مصطفی نقی پورفر

187
گفت وگوی راه پرداخت با عضو هیئت مدیره و مدیرارشد مرکز نوآوری وفناوری فناپ را می توانید در ادامه مشاهده کنید. مهندس نقی پورفر در این گفت وگو درباره مرکز نوآوری فناپ و فلسفه رویداد فین تک می گوید.
دیدگاه‌ها