در حال بارگذاری
Loading...

نرم افزار موقعیت یاب آنتن محور - برجک (اندروید)

248
با کمک این نرم افزار مختصات آنتن مخاطب بدون نیاز به اینترنت و جی پی اس روی گوشی مخاطب بدست آمده و روی نقشه نشان داده میشود adoos.ir