در حال بارگذاری
Loading...

پرش دیوانه وار از ارتفاع 39 متری

6,219
پرش جنون آمیز یك ماجراجو از بالای یك ساختمان 39 متری به درون آب های بندر نیوپورت در كالیفرنیا باعث شد شاهدان این رویداد پلیس را خبر كنند.
دیدگاه‌ها