در حال بارگذاری
Loading...

نابودی تروریست ها به وسیله اپاچی امریکایی

420
نابودی تروریست ها به وسیله اپاچی امریکایی البته این مبارزه باتروریستهاتوسط امریکاییها همه یک سناریو از پیش تعیین شده است که چهره واقعی خودشون اشکار نشه
دیدگاه‌ها