در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام

کشت بافت گیاهی و ضدعفونی ریزنمونه های گیاهی

از 
  ارسال شده در ۱۷ فروردین ۱۳۹۱
Loading...
این فیلم برای آشنای دانشجویان رشته مهندسی بیوتکنولوژی با مبانی کشت بافت گیاهی تدوین شده است. www.ilamdoc.mihanblog.com حسن رسولی
   ادامه توضیحات
عدم نمایش تبلیغات


   ویدیوهای مشابه بیشتر