در حال بارگذاری
Loading...

جزیره کوسامویی یا سامویی

184
ساموئی اقتصادی بر پایه صنعتی بسیار موفق به نام گردشگری دارد و در کنار آن مردمانش دست به صادرات منابعی چون نارگیل و مشتقات پلاستیک میزنند. میتوان منابع آن را گردشگردی و سواحل شنی ، صخره های مرجانی و درختان نارگیل نام برد. www.asemanta.com | آژانس هواپیمایی آسمان
دیدگاه‌ها