در حال بارگذاری
Loading...
سخنرانی های TED (20 ویدیو)
20 / 4
یک دانش آموز توانا : ایراد سیستم غذایی ما چیست؟

یک دانش آموز توانا : ایراد سیستم غذایی ما چیست؟

377
رایک باهر یازده ساله نظر خود را در مورد یک منبع اصلی غذایی مان ارائه می کند . او می گوید دور نگه داشتن مزارع از جلوی دید منجر به یک دید لوکس و غیر واقعی از جعبه ی بزرگ کشاورزی می شود، این در حالی مطرح می شود که او سعی می کند به تولید کشاورزی سبز و طبیعی و محلی دسترسی پیدا کند.
دیدگاه‌ها