در حال بارگذاری
Loading...

توانمند ساختن - یک دقیقه با جان ماکسول

931
در این ویدیو جان ماکسول یک دقیقه در مورد توانمند کردن فرد برای انجام یک کار صحبت می کند که ممکن است جنبه های مثبت و منفی را برای فرد به همراه داشته باشد رادیو مثبت (فروشگاه آنلاین کتب صوتی موفقیت ) www.radiomosbat.com
دیدگاه‌ها