در حال بارگذاری
Loading...

ارائه ی حرکت دوربین در انیمیشن

6
ارائه کنفرانس انیمیشن انگلستان حرکت دوربین در ارتباط با روایت در انیمیشن ارائه از حدیث ملکی Conference Presentation on Camera Movement and its realtion with Narration in Animation by Hadis Maleki
دیدگاه‌ها