در حال بارگذاری
Loading...

آشنایی با شغل مدیریت خدمات مشتریان؛ محمد مهدی مقدم

202
در این ویدئو کوتاه با سمت و شرح وظایف مدیریت خدمات مشتریان در یک شرکت اینترنتی آشنا می شویم. محمد مهدی مقدم، مدیر خدمات مشتریان ایسام، از زبان خود شغل و مسئولیت هایش را توصیف میکند.
دیدگاه‌ها