در حال بارگذاری
Loading...

سر شانه از جلو با دمبل دو طرفه - bilateral front raise

1,266
شروع و خاتمه: دمبلها را در وضعیتی که کف دست به سمت زمین است(overhand grip) بگیرید . شروع حرکت از جلوی رانها و خاتمه حرکت کمی بالاتر ازخط افقی مقابل چشمهاست. نکات: آرنجها تقریبا صاف نگه داشته میشوند در هنگام بالا بردن وزنه دستها از خط وسط به هیچ عنوان داخل تر نمی آیند ....
دیدگاه‌ها