در حال بارگذاری
Loading...

فیلم آموزش فارسی اندروید android (پیش نمایش 5)

39
http://goo.gl/AS1CV6 آشنایی با پنجره ویراستار آشنایی نحوه تقسیم پنجره ویراستار و قابلیت تکمیل کد تکمیل یک عبارت و تولید کد بستن وکوچک کردن خطوط جست و جوی سریع سند و فرمت بندی مجدد کد
دیدگاه‌ها