در حال بارگذاری
Loading...

17-پرس شانه با دستگاه اسمیت

493
پرس شانه با دستگاه اسمیت shoulder press with smith machine نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها