در حال بارگذاری
Loading...

پدر علم بازاریابی از انتظاراتش نسبت به شما سخن می گوید

262
پدرعلم بازاریابی از راه کارهای حل مشکلات کسب و کار ها به وسیله توجه کردن به موضوعات برندینگ می گوید ... 15 قانون 12حقیقت و 12 نکته از ناخودآگاه که باید به آنها توجه کرد باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها