در حال بارگذاری
Loading...

اول مرغ بود یا تخم مرغ یا اینکه ....؟

267
اول کدام بود: مرغ بود یا تخم مرغ؟ یا اینکه تخم مرغی در تخم مرغ دیگر؟
دیدگاه‌ها