در حال بارگذاری
Loading...

هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت

54
در هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت پژوهشگاه در 3 بخش، حائز رتبه اول تا سوم شد. http://ripi.ir/index.php/newss/82-setad/1740-ripi-95-08-12-02
دیدگاه‌ها