در حال بارگذاری
Loading...

رجز خوانى ی جوون ایرانى براى داعش

688
تا ما ازین گنده لاتاى واقعى و باغیرت تو ایران داریم كى جرات میكنه نگاه چپ ب این آب و خاك بیندازه قربون غیرتت
28 مهر 1395
مذهبی
دیدگاه‌ها