در حال بارگذاری
Loading...

راه نو 18

81
◼️چرا در حوزه این قدر حرف می زنید؟!! ◼️شما حق ندارید در حوزه حتی یک فرع فقهی بی ربط به تمدن سازی اسلامی مطرح کنید!
دیدگاه‌ها