در حال بارگذاری
Loading...

درخواست خانواده نامزد فوت شده دکتر صلحی از رئیس جمهور

599
نصر: دایی نامزد فوت شده دکتر صلحی پزشک جوان تبریزی در حاشیه مراسم تدفین فوت شدگان این خانواده از رئیس جمهوری خواست تا هر چه سریع تر دلیل این جنابت هولناک را پیدا و اعلام نماید.
دیدگاه‌ها