در حال بارگذاری
Loading...
تداکس تهران ۲۰۱۵ (10 ویدیو)
10 / 9
موسیقی کلاسیک، چاشنی ایرانی | کیانا شفیعی | تداکس تهران

موسیقی کلاسیک، چاشنی ایرانی | کیانا شفیعی | تداکس تهران

2,643
پیانیست و موسیقیدان، کیانا شفیعی، پس از اجرایی فوق العاده، در مورد این صحبت می کند که چگونه آهنگ سازان ایرانی قطعات موسیقی کلاسیک می سازند. تمام تداکس ها از یکدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها