در حال بارگذاری
Loading...

موسیقی کلاسیک، چاشنی ایرانی | کیانا شفیعی | تداکس تهران

2,166
پیانیست و موسیقیدان، کیانا شفیعی، پس از اجرایی فوق العاده، در مورد این صحبت می کند که چگونه آهنگ سازان ایرانی قطعات موسیقی کلاسیک می سازند. تمام تداکس ها از یکدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها