در حال بارگذاری
Loading...

ماموریت ناسا برای پرده برداشتن از اسرار منظومه شمسی

3,810
ناسا دیروز دو ماموریت اکتشافی جدید را به اسم لوسی و سایکی برای مطالعه ی دوره های اولیه ی پیدایش منظومه ی شمسی، معرفی کرد.
دیدگاه‌ها