در حال بارگذاری
Loading...

پاسخ دکتر حسن عباسی به اظهارات حسن روحانی

7,985
پاسخ استاد عباسی به آقای اعتدال: این حرفها در حد و قواره شما نیست! وی خطاب به روحانی گفت:این اولاً در حد و قواره شما نیست که بخواهید همه مشکلات را در مذاکرات حل کنید، مملکت رهبر و قانون اساسی دارد و جنگ و صلح در قانون در اختیار رهبری است و خط و خطوط را مجلس مشخص نموده است،ولذا وقتی گفته می شود...