در حال بارگذاری
Loading...

گریه در فضا

969
«کریس هدفیلد»فضانورد در ایستگاه فضایی با ریختن آب بداخل چشم خود نشان می دهد که مایع بصورت یک ستون روی صورت باقی مانده و قطرات اشک در فضا هیچگاه سرازیر نمی شوند
دیدگاه‌ها