در حال بارگذاری
Loading...
حوزه های اعطای جایزه (3 ویدیو)
3 / 3
مصاحبه دکتر بروس تن پیرامون فناوری های همگرا

مصاحبه دکتر بروس تن پیرامون فناوری های همگرا

69
مصاحبه دکتر بروس تن پیرامون فناوری های همگرا دکتر بروس تن استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی
دیدگاه‌ها
  1. این ویدیو از کانال @NBICs برداشته شده لطفا رعایت شود