در حال بارگذاری
Loading...

تلسکوپ مادون قرمز میدان گسترده (WFIRST AFTA)

504
این ماموریت که WFIRST AFTA نام دارد، یک تلسکوپ مطالعاتی مادون قرمز میدان گسترده در زمینه اخترفیزیک است و قرار است تا سال 2018 راه اندازی شود.
دیدگاه‌ها