در حال بارگذاری
Loading...
کامسول (5 ویدیو)
5 / 4
جداسازی میکروذرات دی الکتریک توسط اندازه آنها با کامسول

جداسازی میکروذرات دی الکتریک توسط اندازه آنها با کامسول

261
اولین مرجع تخصصی فوتونیک و اپتوالکترونیک در ایران گزیده ای از این ویدئو آموزشی با کاربرد پزشکی را به عموم پژوهشگران میهن اسلامی تقدیم مینماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات آموزشی، مشاوره ای و محصولات ما به پایگاه ParsOptics.com مراجعه نمایید.