در حال بارگذاری
Loading...

مروری بر نرم افزار حسابداری باتیز-سایر زیر سیستم ها

139
مروری بر نرم افزار حسابداری باتیز-سایر زیر سیستم ها در قسمت اول مروری اجمالی بر قسمت مالی نرم افزار حسابداری باتیز داشتیم. در این قسمت سایر زیر سیستم های نرم افزار حسابداری باتیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
دیدگاه‌ها