در حال بارگذاری
Loading...

فرد مسلح کشته شد بعد از کشتن پلیس و3زخمی نفر دیگر

74
س از تیراندازی در شانزه لیزه در پاریس، یک افسر پلیس است کشته شده و دو دیگر به شدت مجروح. یک رهگذر زن خارجی آسیب نور است. به گفته پلیس، مهاجم مشکوک کشته شد.Following a shooting on the Champs-Elysees in Paris, one police officer has been left dead and another two seriously injured. A foreign female passerby received a light injury. The suspected attacker was killed, according to police.
دیدگاه‌ها