در حال بارگذاری
Loading...

تایید یک نیروی طبیعت به کمک "بارکد" یک اختروش

181
پژوهشگران دانشگاه فن آوری سوینبرن و دانشگاه کمبریج تایید کرده اند که نیروی الکترومغناطیس -یکی از نیروهای بنیادی طبیعت- در یک کهکشان دوردست تفاوتی با نیروی آن روی زمین ندارد و با آن برابر است.
دیدگاه‌ها