در حال بارگذاری
Loading...
سخنران- سید حسن احمدی اصفهانی (36 ویدیو)
36 / 4
سخنرانی کوبنده اعتراض به تضعیف شیعه و زیارت عاشورا - احمدی اصفهانی ماه رمضان1437

سخنرانی کوبنده اعتراض به تضعیف شیعه و زیارت عاشورا - احمدی اصفهانی ماه رمضان1437

22
دیدگاه‌ها