در حال بارگذاری
Loading...

جایگاه حضرت رسول (ص) - فَكاَنَ قابَ قوسینِ اَو اَدنی

51
«ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی، فَكاَنَ قابَ قوسینِ اَو اَدنی» ترجمه: یعنی «تا آن كه فاصله ی او (با پیامبر) به اندازه ی فاصله ی دو كمان یا كمتر بود.
دیدگاه‌ها