در حال بارگذاری
Loading...

دستگاه تولید گرانول

2,488
دستگاه مشاهده شده در این قطعه ویدئویی و کارکرد آن مربوط به تولید یک نوع پلیمر صنعتی به نام گرانول می باشد. برخی از انواع گرانول ها به لحاظ ظاهری شباهت بسیاری با دانه های برنج دارند. ادامه در http://wikihoax.org/y6c68
دیدگاه‌ها