در حال بارگذاری
Loading...

احداث باغ انار در اراضی شیب دار

559
1- نیاز آبی کم 4500 متر مکعب 2- مقاوت سرمایی تا منفی 14درجه سانتیگراد 3-سن شروع باردهی سه تا چهار سال4-وضعیت تلقیح خود بارور، و گرده افشانی با حشرات و باد5-دمای خطرناک در زمان تشکیل گل ندارد. 6- مقاومت به شوری 4تا6 میلی موس بر سانتی متر 7- ارتفاع از سطح دریا تا 1400متر 8- بارندگی سالانه برای کشت دیم 500تا600 میلی متر9- شیب مناسب20 درصد 10- شرایط خاکی مناسب با آهک 20 درصد
دیدگاه‌ها