در حال بارگذاری
Loading...

آموزش گوگل ارث

20
برای ادامه جلسات به سایت http://apanj.ir مراجعه کنید از جمله : تبدیل فایل اتوکد به گوگل ارث و عکس آن : http://apanj.ir/downloads/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-autocad-to-google-earth/ تبدیل فایل Civil 3d به گوگل ارث و عکس ان :http://apanj.ir/downloads/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-civil-3d-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-civil-3d-to-google-earth
دیدگاه‌ها