در حال بارگذاری
Loading...

تصاویرى از انتقال امروز ساكنین بستان باشا به شیخ مقصود

103
تصاویرى از انتقال امروز ساكنین بستان باشا به شیخ مقصود در شهر حلب
دیدگاه‌ها