در حال بارگذاری
Loading...

شوهر چه کسی پشت واردات بنزین آلوده است؟

1,239
کمیسیون اصل 90 یک سال قبل گزارسی درباره آلودگی بنزین وارداتی به هیات رئیسه ارسال کرده است. رسائی در جلسه روز دوشنبه 7/10/94 به عدم قرائت این گزارش پس از یک سال اعتراض کرد
دیدگاه‌ها