در حال بارگذاری
Loading...

ورودی حوزه (2)

473
آیا قبل از اتمام درس وارد حوزه شویم یا بعد از اتمام دانشگاه؟ مهندس طلبه پاسخ میدهد.
دیدگاه‌ها