در حال بارگذاری
Loading...

نوروزتان مبارک ۱۳۹۵

291
برایتان شروع سالی بسیار خوب را آرزومندیم. برای همه هم میهنان آرزوی سالی را داریم که در آن پتانسیل های خود را بیش از پیش دریابند و آن ها را در صلح و سلامت فعال کنند. توجه: تمام تداکس ها از یکدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها