در حال بارگذاری
Loading...

نشست فعالان اقتصادی با وزیر نفت

128
وزیر نفت در بخشی از سخنانش به موضوع جایگاه های سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: «وزارت نفت به دنبال آن است تا در حوزه جایگاه داری برندسازی کند.» او با اشاره به تعداد بالای مالکان جایگاه های عرضه سوخت گفت: « حدود چهار هزار پمپ بنزین داریم و با چهارهزار مالک طرف هستیم. چرا یک برند نمی آید 30 یا 50 تا جایگاه داشته باشد؟
دیدگاه‌ها