در حال بارگذاری
Loading...

نماشویی ساختمان ها با طناب

91
شستشوی شیشه وکامپوزیت نمای ساختمان وبرج های مرتفع با استفاده از طناب با تکنیکROPE ACCESS بدون محدودیت در ارتفاع 33466285-021 وبسایت www.tahkimsanat.com
دیدگاه‌ها
  1. شستن نمای ساختمان وشستشوی نمای برج های مرتفع ومدرن شهری با استفاده از تکنیک راپل دسترسی با طناب ایمنترین ارزانترین راه حل است که میتوان در نظر داشت