در حال بارگذاری
Loading...
انبارداری (7 ویدیو)
7 / 1
تعریف سند حسابداری انبار

تعریف سند حسابداری انبار

588
در نرم افزار انبار حسابدار می تواند قالب کلی ایجاد سند حسابداری را تعریف نماید و پس از تعریف این قالب این امکان وجود دارد که تمام اسناد بصورت اتوماتیک به حسابداری ارسال شود
دیدگاه‌ها