در حال بارگذاری
Loading...

پرس شانه از جلو با دستگاه اسمیت

11,217
front shoulder press with smith machine شروع و خاتمه : دستها به صورت overhand grip میله را کمی باز تر از عرض شانه میگیرند و حرکت از قسمت بالای سینه شروع و تا صاف شدن آرنجها در بالا ادامه یافته و مجددا به محل اولیه برمیگردند. نکات اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com/index.php/videos/shoulder-exercises
دیدگاه‌ها