در حال بارگذاری
Loading...

محمد علی اثنی عشری : جاسم !! یا قاسم!!؟

80
همیشه در بزرگداشت یاد و و راه ایثارگران - رزمندگان - آزادگان - جانبازان - رزمندگان وایثارگران دفاع مقدس ؛ مینویسم اگر نبودند امام ( ره ) و دفاع جانانه از کشور دردفاع مقدس ... «« حالا دهها جاسم!! بجای قاسم !! »» داشتیم ...این مطلب را رزمندگانی که روزهای اول دفاع مقدس در شهرههای اشغالی تاحدودی این مسائل رادر سوسنگرد دیده - شنیده و میدانند: یادم هست که گاهی اوقات مثل یکی از ازعملیات های دفاع بیت
دیدگاه‌ها